Tin tức

Xây dựng ngành Công nghệ dạy học số đáp ứng Cách mạng Công nghiệp 4.0

Bài “Cách mạng Công nghiệp 4.0: Đại học trực tuyến - mối đe dọa lớn nhất đối với Đại học truyền thống” trên Dân trí đã phần nào cảnh báo Đại học truyền thống “sẽ chết” nếu...

Kế hoạch Thực hành nghề cơ bản học kì 20162

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI         VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT Hà nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017 THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐI THỰC TẬP NGOÀI...

Thông báo cho SV: Thực tập ngoài trường HK 20132

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI         VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT Hà nội, ngày 20 tháng 1 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐI THỰC TẬP NGOÀI...

THỰC TẬP SƯ PHẠM HK20131

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT ...

Lịch học chuyển đổi cho thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2013

Viện Sư phạm kỹ thuật tổ chức học chuyển đổi cho các thí sinh dự thi cao học chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật, đợt 2 năm 2013. Lịch học cụ thể như sau: TT Mã...

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2013

Căn cứ trên hồ sơ đăng ký dự thi cao học đợt 2 năm 2013, chuyên  ngành lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật, Hội đồng tuyển sinh sau đại học Viện Sư phạm kỹ thuật đã họp và xét các hồ sơ đủ...

Showing 1 - 10 of 32 results.
Items per Page
Trang của 4