Thông báo

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Lạc
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0903254127
1
 Lý luận và công nghệ mô phỏng trong dạy học khoa học công nghệ,
2
Lý luận và công nghệ dạy học các môn kỹ thuật công nghiệp,
3
Lý luận và công nghệ dạy học tương tác,
4
Dạy học hướng nghiên cứu khoa học,
5
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (trong các ngành Cơ học, Cơ khí, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp)
6
Phương pháp luận môn học (Toán ứng dụng, Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Cơ học ứng dụng,…)
7
 Ứng dụng phần mềm Emp-test trong đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8
Ứng dụng phần mềm Testpro trong trong đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên các trường trung cấp và cao đẳng nghề
9
Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử môn mạng máy tính dạy học qua mạng tại các trường trung cấp và cao đẳng nghề
10
Sư phạm tương tác và ứng dụng dạy học môn Quản trị mạng tại trường trường trung cấp và cao đẳng nghề
11
Ứng dụng phương pháp dạy học tương tác trong giảng dạy môn Kỹ thuật lập trình hoặc môn tin học cơ bản cho học sinh học nghề.
12
 Sư phạm tương tác và ứng dụng dạy học môn Quản trị mạng
13
Ứng dụng phương pháp dạy học tương tác trong giảng dạy môn Kỹ thuật lập trình hoặc môn tin học cơ bản cho học sinh học nghề.
14
Nâng cao chất lượng dạy học thực hành nhờ công nghệ mô phỏng cho chuyên ngành điện tử công nghiệp trường trung cấp và cao đẳng nghề.
15
 Xây dựng mô hình xưởng thực hành, phòng thí nghiệm điện tử khoa học, hiệu quả tại trường trung cấp và cao đẳng nghề.
16
 Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm ORCAD trong thiết kế và thi công các mạch điện ứng dụng vi điều khiển.
17
Giải pháp nâng cao kỹ năng trong dạy thực hành môn học kỹ thuật số tại Khoa điện - điện tử trường trung cấp và cao đẳng nghề.
18
Sử dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học môn Kỹ thuật Điện tử tại trường trung cấp và cao đẳng nghề.
19
 Trắc nghiệm mô phỏng trong dạy học môn Điện tử
20
Ứng dụng phần mềm Flash để mô phỏng cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống trên ô tô
21
 Xây dựng đề án thiết lập phòng thí nghiệm ô tô trong dạy nghề của trường trung cấp và cao đẳng nghề.
22
 Xây dựng bài giảng điện tử môn học: Thực hành cắt gọt cho sinh viên cao đẳng chuyên ngành chế tạo máy tại trường trung cấp và cao đẳng nghề.
23
Xây dựng bài giảng điện tử môn học: Lý thuyết chuyên môn nghề Tiện cho học sinh trung học nghề cắt gọt kim loại trường trung cấp và cao đẳng nghề.
24
Dạy học hướng nghiên cứu khoa học
25
 Nghiên cứu xây dựng phòng thực hành công nghệ dạy học cho sinh viên ngành SPKT Công nghiệp.
26
Thí nghiệm - Thực hành ảo ứng dụng trong dạy học ngành Điện môn Điều khiển logic
27
 Ứng dụng dạy học tiếp cận trong dạy moodul thực hành trang bị điện cho hệ cao đẳng nghề điện tại trường trung cấp và cao đẳng nghề.
28
Xây dựng chương trình khung cho moodul đo lường và cảm biến thay cho modul đo lường cảm biến cho hệ cao đẳng nghề điện.
 
 
 
 
PGS.TS. Nguyễn Khang
Bộ GD&ĐT
Mobile: 0904251740
 
1
Đánh giá chất lượng đào tạo và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học thực hành nghề điện tử tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề
2
Công tác đào tạo nghề ở Hưng Yên: Thực trạng và giải pháp
3
Vân dụng phương pháp mô phỏng vào dạy học môn Kỹ thuật điện tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
4
 Dạy học hướng NCKH vào dạy môn Kỹ thuật điện tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề
5
Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học môn Kỹ thuật điện các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề
6
 Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy thực hành nghề Điện công nghiệp và dân dụng tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
7
Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên Khoa Điện công nghiệp và dân dụng tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
8
Xây dựng bộ đề thi đánh giá kỹ năng nghề Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp
9
Xây dựng bộ đề thi đánh giá kỹ năng nghề Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí
10
 
11
 
12
 
13
 
TS. Lê Thanh Nhu
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0912172457
 
1
Thực hiện dạy học theo Modul một cách có hiệu quả tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
2
 Xây dựng phương pháp giảng dạy môdun (tích hợp) trong trường Cao đẳng nghề
3
 Nghiên cứu, áp dụng thực tập sản xuất, nâng cao tay nghề học sinh, góp phần xã hội hóa các trường dạy nghề.
4
Thí nghiệm - thực hành ảo ứng dụng trong dạy học môn Kỹ thuật số
5
Triển khai chương trình dạy học theo modun tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
6
Vận dụng phương pháp mô phỏng vào dạy học môn điện ô tô - máy xây dựng tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
7
 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề điện kỹ thuật theo năng lực thực hiện
8
 Nghiên cứu xây dựng bài giảng CAI cho môn học điều khiển logic tai các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
9
 Xây dựng bài giảng mô phỏng dạy modun Trang bị điện (hoặc các môn học, modun khác) của nghề Điện công nghiệp tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
10
 
PGS.TS. Nguyễn Trọng Bình
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0912115886
 
1
Nghiên cứu cải thiện tính chất động lực học của quá trình phay
2
Nghiên cứu cải thiện tính chất động lực học của quá trình tiện
3
Nghiên cứu cải thiện tính chất động lực học của quá trình khoan
4
Nghiên cứu quá trình phay góc bằng mảnh cắt quay hình vuông
5
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt khi phay tinh
6
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống dao phay linh hoạt dùng cho mục đích nghiên cứu.
7
Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ tới quá trình gia công tia lửa điện bằng phương pháp cắt dây.
8
Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ tới quá trình gia công tia lửa điện bằng phương pháp xung điện
9
 
10
 
PGS.TS. Trần Việt Dũng
Khoa Sư phạm kỹ thuật
Khoa Toán-Tin Ứng dụng
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0904127337
1
Đánh giá đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn kiểm định tại cơ sở đào tạo
2
Cải tiến tổ chức đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật
3
Tiêu chuẩn kiểm định ABET và liên hệ với việc đào tạo nghề kỹ thuật ở Việt Nam
4
Các phương pháp đánh giá học tập sinh viên và ứng dụng tại cơ sở đào tạo
5
Cải tiến phương pháp giảng dạy và thiết kế chương trình theo hướng đào tạo theo năng lực thực hiện
6
Nâng cao hiệu quả giảng dạy một học phẩn bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin
PGS.TS. Thái Thế Hùng
Khoa Sư phạm kỹ thuật
Viện Cơ khí
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0904116405
1
Nghiên cứu thiết kế các giáo trình theo phương pháp tiếp cận môđun
2
Xây dựng các bài giảng điện tử cho các môn học ngành Cơ khí
3
Sử dụng các phần mềm để xây dựng các thí nghiệm ảo các môn học Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy và Chi tiết máy.
4
Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề  đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay
5
Tiếp cận môđun trong đào tạo các nghề cơ khí trong các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề
6
Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học các môn Cơ học ngành Cơ khí trong các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề ở Việt Nam
TS. Đào Trọng Nghĩa
Khoa Sư phạm kỹ thuật
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 01256643205
1
 
TS. Dương Thị Kim Oanh
Khoa Sư phạm kỹ thuật
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0982967064
1
Sử dụng phần mềm mã nguồn mở để tổ chức thi học kỳ môn học Tâm lý học trên máy tính
2
 
3
 
GS.TSKH.Nguyễn Minh Đường
Viện khoa học Giáo dục Việt Nam
Mobile: 0903454401
 
I.                   Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật
1
Dạy học theo năng lực thực hiện (đề tài cụ thể sẽ tùy thuộc vào môn học, ngành nghề, trường …)
2
Dạy học theo nhóm (đề tài cụ thể sẽ tùy thuộc vào ngành nghề, trường…)
3
Dạy thực hành nghề theo giáo án 4D (đề tài cụ thể sẽ tùy thuộc vào môn học, ngành nghề, trường …)
4
Đánh giá kết quả học tập của HS/SV bằng trắc nghiệm khách quan (đề tài cụ thể sẽ tùy thuộc vào môn học, ngành nghề, trường …)
 
II. Chuyên ngành Dạy nghề và Quản lý giáo dục (dành cho HV là cán bộ quản lý hoặc cán bộ kế cận)
5
Quản lý phát triển đội ngũ Giáo viên/Giảng viên của trường, trung tâm…..
6
Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường…
PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt
Viện khoa học Giáo dục Việt Nam
Mobile: 0955600908
1
Một số biện pháp cơ bản tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, sinh viên các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
2
Các biện pháp nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
3
Các biện pháp quản lý nhằm hoàn thiện việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
4
Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.nhằm nâng cao chất lượng tay nghề cho học sinh sinh viên.
5
Các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo nghề trên địa bàn Hà Nội hiện nay
6
Các biện pháp quản lý công nghệ đào tạo từ xa tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
7
Phát triển đội ngũ giảng các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
8
Phát triển dạy học theo modun môn Sử dụng thiết bị đo lường điện tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
9
 
PGS.TS. Nguyễn Đức Trí
Viện khoa học Giáo dục Việt Nam
Mobile: 0913001999
1
Thực trạng và những giải pháp nâng cao khả năng thích ứng nghề cho học sinh điện tử các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
2
Một số biện pháp phối hợp đào tạo giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp
3
Phương pháp luận môn học vẽ ký thuật trong trường dạy nghề.
4
 Phương pháp luận NCKH trong ngành Sư phạm kỹ thuật
5
 
6
 
GS.TS. Phan Văn Kha
Viện khoa học Giáo dục Việt Nam
Mobile: 0913593846
 
 
TS.Phạm Văn Sơn
Trung tâm hỗ trợ đào tạo & cung ứng nhân lực
Mobile: 0903204483
1
Quản lý giáo dục đào tạo, quản lý giáo dục nghề nghiệp
2
Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giảng dạy; Phát triển nguồn nhân lực
3
Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục
4
Thông tin và truyền thông
PGS.TS. Đặng Danh Ánh
Viện NC, ĐT& Tư vấn KHCN
Mobile: 0913060481
1
Nghiên cứu, xây dựng mô hình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
2
Nghiên cứu, xây dựng mô hình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
3
Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
4
1. Nghiên cứu xây dựng bài giảng lý thuyết môn mạch điện theo hướng dạy học tích cực tại các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
5
Các biện pháp nâng cao dạy nghề phổ thông
6
 
7
 
8
 
PGS.TS. Cao Văn Sâm
Tổng cục dạy nghề
Mobile: 0903407024
 
 
TS. Nguyễn Kim Quí
ĐHSP Hà Nội
Mobile: 0983670300
 
 
 
TS. Lê Đông Phương
Viện khoa học Giáo dục Việt Nam
Mobile: 0903293904
 
 
GS. TS. Phạm Minh Tuấn
Viện Cơ khí Động lực
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0912094727
1
 Xây dựng chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ô-tô các cấp
2
 Xây dựng các thí nghiệm, bài thực hành đào tạo nghề Công nghệ Ô-tô các cấp
3
Xây dựng thí nghiệm cân bằng nhiệt, đo công suất và khí thải động cơ đốt trong
4
Xây dựng thí nghiệm lấy đồ thị công động cơ đốt trong và phân tích kết quả
5
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học đến tính năng kinh tế kỹ thuật của động cơ
6
Tính toán các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong như: trục khuỷu-thanh truyền, làm mát, bôi trơn, phối khí…
7
7.   Tính toán chu trình nhiệt động động cơ đốt trong bằng các phần mềm mô phỏng
TS. Hồ Hữu Hải
Viện Cơ khí Động lực
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile:
 
 
GS.TS. Trần Văn Địch
Viện Cơ khí
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0912150572
1
Xây dựng bài thí nghiệm trên máy tiện CNC phục vụ công tác đào tạo Đại học
2
Xây dựng bài thí nghiệm trên trung tâm gia công CNC phục vụ công tác đào tạo Đại học
3
Xác định qui luật phân bố của độ chính xác gia công trên máy tiện thông thường và máy tiện CNC
4
Lập trình cho rôbot hàn các đường cong phức tạp
5
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến năng suất và chất lượng khi cắt bằng tia Laser
6
Tính toán và thiết kế hệ thống cấp phôi rung động
7
Nghiên cứu công nghệ gia công bằng tia hạt mài
8
Xây dựng phương pháp tự động hóa thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ khí
9
Nghiên cứu các phương pháp tổ chức sản xuất trong các dạng sản xuất
10
Nghiên cứu công nghệ chế tạo bánh răng bằng ép kim loại bột
11
Xây dựng phương pháp tính toán các thông số hình học của bánh răng côn xoắn
PGS.TS. Tăng Huy
Viện Cơ khí
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0912508598
1
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng phương pháp tia lửa điên xung định hình
2
Nghiên cứu ứng dụng công cụ lập trình tự động để lập trình gia công trên các mặt định hình 3D chính xác.
3
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật CAD/CAM trong thiết kế chế tạo khuôn mẫu chính xác
4
Nghiên cứu máy phay CNC vả xây dựng hệ thống các bài thực hành và thí nghiệm gia công cắt gọt trên máy,phục vụ chương trình đào tạo tại các trường Đại học và Cao đẳng công nghệ
5
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ tới chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mà tròn ngoài
6
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt gia công băng phương pháp tia lửa điện xung định hình
7
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng mạch cắt khi cắt bằng tia nước áp suất cao có trộn hạt mài
8
Nghiên cứu công nghệ tạo mẫu nhanh để chế tạo mẫu chảy dùng trong công nghệ đúc.
9
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình chuẩn bị công nghệ
10
Nghiên cứu tối ưu các thông số công nghệ của quá trìnhmài điện hoá bằng đá mài kim cương khi gia công hợp kim cứng.
PGS.TS. Tạ Duy Liêm
Viện Cơ khí
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0903202121
 
 
TS. Nguyễn Huy Ninh
Viện Cơ khí
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0903202121
1
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy học “ E-learning”, xây dựng bài giảng điện tử cho môn học “Thiết kế chế tạo khuôn mẫu”.
2
Nghiên cứu xây dựng chương trình trợ giúp công tác thiế kế công nghệ gia công cơ khí, xây dựng sổ tay điện tử công nghệ chế tạo máy.
3
Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thực hành ảo trong đào tạo nghề vận hành máy CNC.
4
Ngoài ra còn một số đề tài theo hướng cơ khí chung đã được gửi lên Viện đào tạo Sau đại học để công bố như:
5
 “Nghiên cứu xây dựng phương pháp đo Topography của đá mài bằng đầu đo LASER ngay trong qúa trình mài tròn ngoài”.
6
 “ Nghiên cứu bản chất các quá trình tạo mẫu nhanh và ảnh hưởng của các thong số công nghệ đến quá trình tạo hình trên máy FDM”. 
7
 “Nghiên cứu ứng dụng máy cắt dây tia lửa điện CNC 5 trục, siêu cao tốc FI 440CC để gia công khuôn dập cho sản phẩm có biên hình phức tạp”.
TS. Trương Hoành Sơn
Viện Cơ khí
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0904241165
1
Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt (độ nhẵn bóng) khi đánh bóng bề mặt chi tiết là vật liệu thép không gỉ SUS304.
2
Nghiên cứư sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi mài đến chất lượng bề mặt chi tiết mài khi mài phẳng bằng đá mài trụ.
3
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi tiện cao tốc đến độ chính xác gia công trên máy tiện CNC bằng dao có phut TiN.
4
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi phay cao tốc đến độ chính xác gia công trên máy phay CNC.
5
Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm CAD/CAM/CNC vào việc lập chương trình gia công các bề mặt phức tạp trên máy phay CNC 3, 4 và 5 trục.
6
Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm CAD/CAM/CNC vào việc lập chương trình gia công các bề mặt phức tạp trên máy tiện CNC 3, 4 trục.
7
Thiết kế mô đun đào tạo CAD/CAM/CNC theo phương pháp DACUM cho các trường dạy nghề, cao đẳng nghề.
PGS.TS. Nguyễn Viết Tiếp
Viện Cơ khí
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0915095035
1
Ứng dụng phần mềm CATIA trong thiết kế và lập trình gia công trục vít có bước thay đổi trên máy tiện CNC
2
Xây dựng phương pháp thực nghiệm đánh giá tính gia công của vật liệu đối với phương pháp khoan
3
Xây dựng phương pháp đánh giá tính gia công của vật liệu cho phương pháp gia công bằng mài
4
ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc xác định chế độ cắt bằng các bảng tra
5
ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc xác định chế độ cắt bằng tính theo công thức
6
Khai thác thiết bị đo khí thải để nghiên cứu đánh giá tình trạng gây ô nhiễm của ô- tô xe máy
7
Ứng dụng phần mềm Catia để thiết kế và lập trình gia công
8
 
PGS.TS. Bùi Quí Lực
Viện Cơ khí
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0902299339
 
 
TS. Đào Duy Trung
Viện NC Cơ khí
Mobile: 0913545828
 
 
TS. Đinh Văn Chiến
Đại học Mỏ-Địa chất
Mobile:0913214028
 
 
TS. Lê Thượng Hiền
Đại học Điện lực
Mobile: 0915087590
1
Nghiên cứu phương pháp quản lý và triển khai các chương trình đào tạo các hệ Công nhân, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học .v.v.
2
Nghiên cứu biện pháp nâng cao tính sư phạm trong việc giảng dạy môn học ngành cơ khí (chọn 01 môn học cụ thể - tùy theo vị trí của học viên đang công tác)
3
Nghiên cứu triển khai việc giảng dạy môn học ngành cơ khí (chọn 01 môn học cụ thể - tùy theo vị trí của học viên đang công tác) theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin         
4
Nghiên cứu xây dựng đội nguồn nhân lực giảng dạy tại các trường theo hướng công nghệ. (chọn 01 trường hoặc mô đun hay môn học cụ thể - tùy theo vị trí của học viên đang công tác).
5
Nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo một ngành (cơ khí) cụ thể (chọn 01 ngành hoặc một phần cụ thể - tùy theo vị trí của học viên đang công tác) theo nhu cầu xã hội.
TS. Lê Trung Dũng
H ọc viện kỹ thuật Quân sự
Mobile: 0989588901
1
Ứng dụng phần mềm ANSYS giảng dạy về dao động xe ôtô
2
Khai thác hệ thống phun xăng điện tử trên các xe ôtô hiện đại
3
Ứng dụng phần mềm CAD/CAM/CAE trong gia công bộ truyền cơ khí
TS. Nguyễn Tiến Dũng
Khoa Điện tử Viễn thông
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile:0988355343
1
Xây dựng Hệ thống truy vấn ảnh (Image retrieval system)
a.                   Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được):
Phần mềm xử lý truy vấn ảnh, ứng dụng trong chỉ số hóa cơ sở dữ liệu ảnh
b.                  Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
-                      Nghiên cứu tìm hiểu các đặc trưng phù hợp với các loại ảnh
-                      Viết chương trình các module: trích trọn đặc tính, truy vấn, phân tích và đánh giá kết quả
2
Thiết kế hệ thống điều khiển phân tán các nút đèn giao thông trong phạm vi đô thị
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được):
-                      Thiết kế hệ thống điều khiển chế độ đèn giao thông từ xa
-                      Thiết kế module quản lý trên nền web cho nhà quản lý và user
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
-                      Mạch điều khiển dùng vi điều khiển tốc độ cao cho từng nút giao thông
-                      Mạch điều khiển phân tán cho tập hợp các nút giao thông
-                      Giao diện điều khiển và xử lý số liệu trên nền web cho admin và user
3
Xây dựng giải pháp quản lý xe máy/ô tô trong các bãi đỗ xe khu vực đô thị
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được):
-                      Hệ thống nhận dạng biển số ứng dụng trong quản lý xe máy/ô tô
-                      Hệ thống hiển thị các thông số của bãi đỗ xe
-                      Hệ thống thông tin liên lạc giữa các bãi đỗ xe trong khu vực đô thị
-                      Module điều khiển chung
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
-                      Hệ thống thu nhận ảnh và kỹ thuật phân vùng biển số, tách ký tự, nhận dạng biển số
-                      Thiết kế bảng LED đa sắc hiển thị thông tin
-                      Phần mềm quản lý bãi đỗ xe, hiển thị thông tin lên bảng LED
-                      Hệ thống điều khiển liên kết giữa các module
4
Hệ thống nhận dạng name card qua camera của thiết bị cầm tay
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được):
-                      Phần mềm nhận dạng các thông tin quan trọng trong Name card
-                      Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý thông tin trong name card
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
-                      Thu nhận ảnh từ camera
-                      Xử lý lọc nhiễu và mờ (noise and blur removal)
-                      Xử lý góc nghiêng
-                      Khoanh các vùng ký tự và tách ký tự
-                      Nhận dạng và quản lý cơ sở dữ liệu
5
Hệ thống quản lý nhân sự qua mạng ứng dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được):
-                      Xây dựng chương trình nhận dạng khuôn mặt người thu nhận từ camera
-                      Thiết kế hệ thống truyền thông tin quản lý nhân sự qua mạng
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
-                      Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật nhận dạng mặt người
-                      Xây dựng cơ sở dữ liệu nhân sự
-                      Mô hình quản lý qua mạng wireline/wireless
6
Nghiên cứu kỹ thuật chữ ký số và ứng dụng
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được):
-                      Nghiên cứu các phương pháp lưu trữ ứng dụng chữ ký điện tử và ứng dụng
-                      Xây dựng hệ thống lưu trữ ứng dụng chữ ký điện tử
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
-                      Chữ ký số và cơ sở pháp lý
-                      Phương pháp tích hợp chữ ký số với văn bản điện tử
-                      Mô hình quản lý văn bản với chữ ký điện tử
7
E-learning và ứng dụng
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được):
-                      Nghiên cứu các mô hình e-learning
-                      Tích hợp các công cụ quản lý bài giảng multimedia
-                      Tích hợp Module quản lý sinh viên và lớp học trực tuyến
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
-                      Cơ sở hạ tầng mạng
-                      Các công cụ quản lý e-learning
-                      Mô hình quản lý trực tuyến
PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng
Vi ện Thông tin Truyền thông
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0913536752
1
Đổi mới nội dung bài giảng và phương pháp giảng day kỹ thuật lập trình/lập trình hướng đối tượng áp dụng kỹ thuật “Touch in class” và “Design by Contract”
2
Xây dựng bài giảng môn học Phát triển phần mềm phân tán (DOSE - Distributed and Outsourced Software Engineering) theo mô hình sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi thông tin qua Web.
TS. Phạm Hùng Phi
Khoa Điện
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0983638694
 
 
PGS.TS. Phạm Văn Bình
Khoa Điện
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0913032785
1
Nghiên cứu hệ thống điều khiển lò sấy sơn ô tô công ty Ford Hải Dương
2
a. Tên đề tài : Nghiên cứu ứng dụng thực hành về PLC S7-200 cho mô hình ba băng tải.
b.    Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được) :
Xác định phương pháp và nội dung bải giảng kỹ thuật
c.    Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
     Ưng dụng thực hành về PLC S7-200 cho mô hình ba băng tải.
a. Tên đề tài : Nghiên cứu bài giảng điện tử cho môn học PLC S7-300 ứng dụng mô phỏng mạng SFC
b.Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được) :
Xác định phương pháp và nội dung bải giảng kỹ thuật
c.Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
     Nghiên cứu bài giảng điện tử cho môn học PLC S7-300 ứng dụng mô phỏng mạng SFC.
3
a. Tên đề tài : Nghiên cứu bài giảng điện tử cho môn học PLC S7-300 ứng dụng mô phỏng bằng WinCC.
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được) :
Xác định phương pháp và nội dung bải giảng kỹ thuật
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
     . Nghiên cứu bài giảng điện tử cho môn học PLC S7-300 ứng dụng mô phỏng bằng WinCC
4
a. Tên đề tài : Nghiên cứu bài giảng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được) :
Xác định phương pháp và nội dung bải giảng kỹ thuật
c.  Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
     Ưng dụng các bài giảng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
5
a. Tên đề tài : Nghiên cứu các bài giảng về các thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được) :
Xác định phương pháp và nội dung bải giảng kỹ thuật
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
     Ưng dụng các bài giảng về các thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
6
a. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng bài giảng về sử dụng vật liệu vô định hình chế tạo lõi thép MBA nhằm tiết kiệm năng lượng
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được) :
Xác định phương pháp và nội dung bải giảng kỹ thuật
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
     Nghiên cứu ứng dụng bài giảng về sử dụng vật liệu vô định hình chế tạo lõi thép MBA tiết kiệm năng lượng dùng trong lưới điện ở Việt nam.
TS. Nguyễn Trung Sơn
Khoa Điện
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0903468629
 
 
TS. Trần Văn Thịnh
Khoa Điện
Đại học Bách khoa Hà Nội
Mobile: 0913017150
 
 
TS. Hoàng Ngọc Nhân
Đại học Điện l ực
Mobile: 0902242466
 
 
TS. Trần Quang Khánh
Đại học Điện l ực
Mobile: 0913576284
 
 
TS. Lê Huy Bình
Tổng công ty Điện l ực Việt Nam
Mobile: 0913275935
 
 
TS.Đỗ Văn Tốn
Tổng công ty Điện l ực Việt Nam
Mobile: 0913320002