Truy cập nội dung luôn

Liên hệ Liên hệ

Bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật

 

Văn phòng: Phòng 302A nhà D3-5, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Điện thoại: 84 43 8682451

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Hương Giang