Liên hệ
Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

- Địa chỉ: Phòng 402 nhà D5 Trường Đại học Bách Khoa Hà nội

- Điện thoại/Fax: 04.38681432

- Email: sepd@hust.edu.vn

- Website: http://feed.hust.edu.vn

 

Bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật

 

Văn phòng: Phòng 302A nhà D3-5, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Điện thoại: 84 43 8682451

Trưởng bộ môn: TS. Lê Huy Tùng

 

BỘ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

 

P302B nhà D3-5 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tel: 84 43 868 2450

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Tiến Long