Cán bộ giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ-GIẢNG VIÊN CỦA VIỆN QUA CÁC NHIỆM KỲ

Nhiệm kỳ

Ban lãnh đạo Viện

Cán bộ 

văn phòng

Giảng viên

Cán bộ thỉnh giảng

Ban cố vấn

Năm 1997

PGS. TS Hoàng Văn Phong

PGS Nguyễn Hoa Toàn

PGS Lương Duyên Bình

 

 

 

 

Từ 1998-2004

PGS Nguyễn Hoa Toàn – Trưởng khoa

PGS.TS Nguyễn Trọng Bình – Phó trưởng khoa

Nguyễn Thúy Nga

Vũ Xuân Thu

GS.TS.NGND Nguyễn Xuân Lạc (trưởng BM Sư phạm các ngành KT)

TS. Lê Thanh Nhu

ThS Phạm Hồng Hạnh

ThS Phạm Văn Trường

ThS Nguyễn Tiến Long

ThS Đào Trọng Nghĩa

PGS. Lương Duyên Bình (trưởng BM Khoa học và Công nghệ giáo dục)

Th.S Tiêu Kim Cương

Th.S Dương Kim Oanh

Th.S Nguyễn Hương Giang

Th.S Lê Huy Tùng

Th.S Bùi Ngọc Sơn

PGS.TS. Nguyễn Đức Trí

GS.TSKH Nguyễn Minh Đường

PGS. TS. Nguyễn Tiến Đạt

PGS. TS. Ngô Trần Ái

TS. Nguyễn Thị Kim Quý

 

 

Từ 2004-2008

TS. Nguyễn Trung Sơn-Trưởng khoa

TS. Nguyễn Khang – Phó trưởng khoa, trưởng BM Khoa học và Công nghệ giáo dục

TS. Lê Thanh Nhu – Phó trưởng khoa, trưởng BM Sư phạm các ngành kỹ thuật

Nguyễn Thúy Nga

Vũ Xuân Thu

Hà Lệ Hiền

TS. Lê Thanh Nhu

ThS Phạm Hồng Hạnh

ThS Phạm Văn Trường

ThS Nguyễn Tiến Long

ThS Đào Trọng Nghĩa

ThS Trần Hoàng Hải

TS. Nguyễn Khang

Th.S Tiêu Kim Cương

Th.S Dương Kim Oanh

Th.S Nguyễn Hương Giang

Th.S Lê Huy Tùng

Th.S Bùi Ngọc Sơn

Th.S Vũ Hoàng Dương

PGS.TS. Nguyễn Đức Trí

GS.TSKH Nguyễn Minh Đường

PGS. TS. Nguyễn Tiến Đạt

PGS. TS. Ngô Trần Ái

TS. Nguyễn Thị Kim Quý

TS. Cao Văn Sâm

 

PGS. Nguyễn Hoa Toàn

PGS. Lương Duyên Bình

GS.TS.NGND Nguyễn Xuân Lạc

PGS.TS Nguyễn Trọng Bình

Từ 2008 đến 2016

PGS.TS Trần Việt Dũng – Viện trưởng

PGS.TS Thái Thế Hùng – Phó viện trưởng

ThS Nguyễn Hương Giang – Phó viện trưởng

 

Hà Lệ Hiền – Giáo vụ đại học

Trần Thị Phương Liên - Giáo vụ sau đại học, tài chính, kế toán

TS. Lê Huy Tùng (Trưởng Bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật)

ThS. Phạm Hồng Hạnh

TS. Phạm Văn Trường

TS. Nguyễn Tiến Long

TS. Nguyễn Đắc Trung

TS. Vũ Thị Lan

PGS.TS. Ngô Tứ Thành

ThS. Nguyễn Hương Giang (Trưởng Bộ môn Khoc học và Công nghệ giáo dục)

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

PGS. TS Bùi Thị Thúy Hằng

ThS. Trần Việt Hoàng

ThS. Bùi Ngọc Sơn

PGS.TS. Trần Khánh Đức

PGS.TS. Nguyễn Đức Trí

GS.TSKH Nguyễn Minh Đường

PGS. TS. Nguyễn Tiến Đạt

PGS. TS. Ngô Trần Ái

GS.TS Phan Văn Kha

TS. Phạm Văn Sơn

PGS.TS Đặng Danh Ánh

PGS.TS Cao Văn Sâm

PGS. TS Nguyễn Khang

TS. Lê Thanh Nhu

 

GS.TS.NGND Nguyễn Xuân Lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 2016 đến nay

PGS.TS Thái Thế Hùng – Viện trưởng

TS Nguyễn Thị Hương Giang – Phó Viện trưởng

TS Nguyễn Tiến Long – Phó Viện trưởng

Văn phòng:

Hà Lệ Hiền

Trần Thị Phương Liên

Đặng Thu Hương

TS. Lê Huy Tùng (Trưởng Bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật)

ThS. Phạm Hồng Hạnh

TS. Phạm Văn Trường

TS. Nguyễn Tiến Long (Trưởng Bộ môn Khoc học và Công nghệ giáo dục)

TS. Nguyễn Đắc Trung

TS. Vũ Thị Lan

PGS.TS. Ngô Tứ Thành

TS. Nguyễn Hương Giang 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

TS. Bùi Thị Thúy Hằng

ThS. Trần Việt Hoàng

ThS. Bùi Ngọc Sơn

PGS.TS. Trần Khánh Đức

GS.TSKH Nguyễn Minh Đường

PGS. TS. Nguyễn Tiến Đạt

PGS. TS. Ngô Trần Ái

GS.TS Phan Văn Kha

TS. Phạm Văn Sơn

PGS.TS Đặng Danh Ánh

PGS.TS Cao Văn Sâm

PGS. TS Nguyễn Khang

TS. Lê Thanh Nhu

 

GS.TS.NGND Nguyễn Xuân Lạc