Skip to Content

Môn học Môn học

Giảng dạy cho đại học:

1. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học;

2. Lý luận dạy học đại cương;

3. Lý luận dạy học chuyên ngành;

4. Kỹ năng dạy học;

5. Nhập môn Khoa học công nghệ.

 

Giảng dạy cho sau đại học:

1. Quản lý dự án giáo dục;

2. Nghiên cứu xã hội và khoa học giáo dục;

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học;

4. Quản lý chất lượng nghề nghiệp;

5. Tổ chức và cơ sở pháp lý của giáo dục Việt Nam;

6. Điều khiển điện tử công suất và ứng dụng trong hệ thống điện;

7. Robot;

8. Khoa học truyền thông;

9. Xử lý ảnh số;

10. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến;

11. Mài mòn, tuổi bền và chất lượng dụng cụ cắt