Skip to Content

Liên hệ Liên hệ

BỘ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

 

P302B nhà D3-5 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tel: 84 43 868 2450

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Tiến Long