Skip to Content

Liên hệ Liên hệ

VĂN PHÒNG VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

- Địa chỉ: Phòng 402 nhà D5 Đại học Bách Khoa Hà nội

- Điện thoại/Fax: 024.38681432

- Email: sepd@hust.edu.vn

- Website: https://feed.hust.edu.vn