Skip to Content

Hợp tác Hợp tác

Trong nước:

Bộ môn có một mối quan hệ gắn bó với các cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Phương Đông, Viện Khoa học Giáo dục, Tổng cục dạy nghề, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và đào tạo...

 

Quốc tế:

Bộ Môn đang thiết lập các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với một số Bộ Môn của các Trường Đại học ở các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ.