Skip to Content

Hợp tác Hợp tác

- Trong nước: Bộ môn có một mối quan hệ gắn bó với các cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Phương Đông, Viện Khoa học Giáo dục, Tổng cục dạy nghề, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và đào tạo...

- Quốc tế: Bộ môn đã liên kết với Viện sư phạm dạy nghề - Đại học TU-Dresden, CHLB Đức trong việc phát triển phòng thí nghiệm công nghệ dạy học.