Skip to Content
Danh sách cán bộ

TS. NGUYỄN TIẾN LONG

Trưởng Bộ môn

Phone: 0918 953535

Email: long.nguyentien@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS. Trần Khánh Đức

Giảng viên cao cấp

Phone: 0913584171

Email: kduc1954@yahoo.com; duc.trankhanh@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS. Ngô Tứ Thành

Giảng viên cao cấp

Phone: 0904142391

Email: thanh.ngotu@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

Phone: 0986.232374

Email: tuyet.nguyenthi@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Hoàng Thị Quỳnh Lan

Giảng viên

Phone: 092230248

Email: lan.hoangthiquynh@hust.edu.vn, lanhtq80@gmail.com

Chi tiết

TS. Dương Thị Thùy Mai

Giảng viên

Email: mai.duongthithuy@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Văn Hạnh

Giảng viên

Phone: 0975300198

Email: hanh.nguyenvan@hust.edu.vn, hanh.nv86@gmail.com

Chi tiết

Ths. Đặng Thu Hương

Giảng viên

Phone: 0979168089

Email: huongspears@gmail.com

Chi tiết

Ths. Trần Việt Hoàng

NCS ở nước ngoài

Email: hoang.tranviet@hust.edu.vn

Chi tiết