Skip to Content

Hợp tác Hợp tác

Về quan hệ - hợp tác

Trong nước:

Viện Sư phạm kỹ thuật có một mối quan hệ gắn bó với các cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Phương Đông, Viện Khoa học Giáo dục, Tổng cục dạy nghề, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và đào tạo, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ LOD...

Đặc biệt, Viện Sư phạm kỹ thuật - Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những thành viên của Hiệp hội các trường, khoa Sư phạm kỹ thuật.

 

Quốc tế:

Viện Sư phạm kỹ thuật đã liên kết đào tạo sau đại học với Viện sư phạm dạy nghề - Đại học TU-Dresden, CHLB Đức từ những năm 1998 với 4 khóa cao học Việt - Đức đã được đào tạo và sắp tới sẽ triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ phối hợp. 

 

Lượt truy cập Lượt truy cập

4 1 6 6 3 5
User Online: 180
Total today: 121
Total in week: 526
Total in month: 5837