Skip to Content

Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất

Ngoài các thiết bị văn phòng thông dụng (máy tính, máy in, điện thoại), Bộ môn Sư phạm các ngành kỹ thuật sử dụng các trang thiết bị phục vụ giảng dạy/nghiên cứu khoa học của Viện.