Skip to Content
Back

Tin tuyển dụng - interns & freshers

Viện Sư phạm Kỹ thuật trân trọng thông báo một số ví trí thực tập sinh cho interns và freshers. Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng  tham khảo JD dưới đây. 

1. Frontend Engineer: https://docs.google.com/file/d/1PISD8HYATqGGbq1fkA5azAgh-HGKtAYt/edit?filetype=msword&fbclid=IwAR2s73dQSOtDxOQYdSYxehyL0lOLXHjcqZTldHYTEBUSOE9901-LMhSpmJQ

2. QA Engineer: https://docs.google.com/file/d/1vyoK3_OGy84fWUNwnWokKGs4cxm8d-F0/edit?filetype=msword&fbclid=IwAR0PQpL9I1V0oLLanCPs_SxrObHtSJhy-mm5Wgl8oRystM4KdXmzGHacSbo

3.UI/UX Designer: https://drive.google.com/file/d/1jSEPoxUd2aQCMMu10z7qAesjq1ZYhdWq/view?fbclid=IwAR0n13RypSGQyDeu88E0ZVc39oldanf5VnzJKarwmA3nHBH1kc5q3CTiVQk