Skip to Content

THÔNG TIN CHUNG
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp giảng dạy (kỹ thuật) – Theory and Methodology of Engineering Education
Mã chuyên ngành: 60.14.10
Định hướng đào tạo: Ứng dụng
Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ sư phạm kỹ thuật
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
 
 
Giới thiệu chung (click here)
 
Nội dung chương trình (click here)
 

Kế hoạch học tập chuẩn (click here)

Đội ngũ giáo viên (click here)

Danh sách đề tài luận văn (click here)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN CHO CÁC LỚP CAO HỌC

 

Liên hệ:

1. PGS.TS. Thái Thế Hùng (ĐT: 0904116405)

2. TS. Nguyễn Tiến Long (ĐT: 0918953535) 

3. TS. Lê Huy Tùng (ĐT: 0913132776) 

4. CN. Trần Thị Phương Liên (ĐT: 0986149679)