Skip to Content

Lớp NVSP cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Lớp NVSP cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Viện Sư phạm kĩ thuật – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thường xuyên tổ chức các lớp NVSP cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo trình độ sơ cấp

-Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc diện bồi dưỡng đạt chuẩn;

-Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

160 giờ

-Thiết kế dạy học

-Thực hiện dạy học

-Đánh giá trong dạy học

-Thực tập sư phạm

  • Thi viết
  • Thực hành
  • Thảo luận
  • Bài tập

Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo trình độ sơ cấp

Bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo trình độ cao đẳng

-Nhà giáo dạy trình độ cao đẳng thuộc diện bồi dưỡng đạt chuẩn;

-Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng.

400 giờ

-Thiết kế dạy học

-Thực hiện dạy học

-Đánh giá trong dạy học

- Tổ chức hoạt động giáo dục

- Phát triển chương trình đào tạo

- Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

-Thực tập sư phạm

  • Thi viết
  • Thực hành
  • Thảo luận
  • Bài tập

Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo trình độ cao đẳng

 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Giáo vụ Hà Thị Lệ Hiền – SĐT: 0988295795

Giáo vụ Trần Thị Phương Liên – SĐT: 0986149679