Skip to Content

Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế

Khoa Sư phạm kỹ thuật đã liên kết đào tạo sau đại học với Viện sư phạm dạy nghề - Đại học TU-Dresden, CHLB Đức từ những năm 1998 với 4 khóa cao học Việt - Đức đã được đào tạo và sắp tới sẽ triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ phối hợp. 

Lượt truy cập Lượt truy cập

4 1 6 5 5 0
User Online: 199
Total today: 36
Total in week: 441
Total in month: 5752