Skip to Content

Học viên 2018-2019 Học viên 2018-2019

KHÓA 2018A

1

Nguyễn Huy Hoàng

 

 

 

2

Đỗ Anh Tuấn

 

 

 

3

Lê Hữu Cường

Trường CĐN Bách khoa Hà Nội

 

 

4

Đỗ Dũng Hà

 

 

 

5

Ngô Thỳ Sỹ

 

 

 

KHÓA 2018B

1

Đỗ Quang Dũng

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

 

 

2

Đặng Lan Thương

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang

 

 

KHÓA 2019A

1

Nguyễn Thế Minh

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 

 

2

Khuất Duy Tuân

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 

 

3

Trịnh Thị Hạnh

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 

 

4

Ngô Thị Hoàn

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 

 

5

Nguyễn Thị Liên

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 

 

6

Lê Trọng Hưng

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 

 

7

Nguyễn Thị Minh Hải

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 

 

8

Lê Trọng Hùng

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 

 

9

Phạm Văn Tâm

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 

 

10

Vương Thành Long

Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

 

 

11

Nguyễn Thị Nguyệt

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 

 

12

Tống Đức Thuận

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội

 

 

KHÓA 2019B

1

Batyr Allamuradov

 

 

 

2

Từ Thị Thoa

 

 

 

3

Đặng Thị Vân

 

 

 

4

Vũ Tiến Lộc

 

 

 

5

Trần Văn Báu