Skip to Content
Danh sách cán bộ

PGS.TS. Đào Trung Kiên

Giảng viên

Phone: 024 38683087 (ex 107)

Email: kien.daotrung@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Đỗ Thị Ngọc Diệp

Giảng viên 

Phone: 024 38683087 (ex 107)

Email: diep.dothingoc@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Lê Thị Lan

Giảng viên cao cấp

Phone: 024 38683087 (ex 107)

Email: lan.lethi1@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Đình Văn

Giảng viên

Email: van.nguyendinh@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Việt Tùng

Giảng viên

Email: tung.nguyenviet@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. Vũ Hải

Giảng viên cao cấp

Email: hai.vu@hust.edu.vn

Chi tiết