Bộ môn Sư phạm các ngành kĩ thuật

Văn phòng: P302A nhà D3-5 trường Đại học Bách khoa Hà nội

Điện thoại: 84 43 8682451

Trưởng bộ môn: TS. Lê Huy Tùng