Truy cập nội dung luôn

Danh sách Nghiên cứu sinh Danh sách Nghiên cứu sinh

DANH SÁCH NCS VIỆN SPKT

 

STT

Họ và tên

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Điện thoại

Ngày,tháng năm bảo vệ cấp trường

KHÓA 2015

1

Nguyễn Quốc Khánh

2015-2018

Dạy học trực tuyến ngành CNTT theo tiếp cận tương tác

PGS. Ngô Tứ Thành

 

0985748925

13/7/2018

2

Nguyễn Thế Dũng

2015-2018

Dạy học tương tác theo tiếp cận năng lực trong B-Learning cho sinh viên sư phạm tin học

PGS. Ngô Tứ Thành

 

0914203620

26/02/2019

 

3

Ngô Văn Tới

2015-2019

Đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Công nghệ bậc THPT theo tiếp cận năng lực

PGS. Trần Khánh Đức

 

01662545658

14/12/2019

4

Trần Văn Việt

2015-2019

Dạy theo hướng quy nạp các học phần cơ sở kỹ thuật ngành Cơ khí

PGS. Thái Thế Hùng GS. Nguyễn Xuân Lạc

 

0947810999

Dự kiến bảo vệ cấp trường 11/2020

KHÓA 2016

 

5

Trần Văn Hưng

(2016-2019)

Dạy học kết hợp (B - Learning) dựa vào phong cách học tập cho Sinh viên ngành Sư phạm Tin học.

PGS. Ngô Tứ Thành

 

0914753469

 

15/04/2019

6

Trần Tiến Đức   

(2016 - 2019)

Dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm trong đào tạo nghề bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí.

PGS. Thái Thế Hùng

TS. Lê Thanh Nhu

0913675955

 

06/01/2020

 

7

Đinh Văn Đệ   

(2016-2019)

Đánh giá kết quả học tập của Sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường Cao đẳng.

PGS Trần Khánh Đức

PGS. Nguyễn Hữu Lộc

0964216994 

0918216994

 

04/5/2020

8

Nguyễn Thị Thanh

(2016-2019)

Công nghệ dạy học tương tác ảo trong đào tạo đại học ngành Cơ điện tử 

TS. Lê Huy Tùng

GS. Nguyễn Xuân Lạc

0911 776366

4 /9/2020

9

Nguyễn Quốc Vũ

(2016-2020)

Dạy học đảo ngược định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử

PGS. Ngô Tứ Thành

 

0919 155 678

Dự kiến bảo vệ cấp trường Tháng 10/2020

 

10

Lê  Đức Minh

(2016-2020)

Dạy các mô đun chuyên môn nghề Điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng nghề

PGS Trần Khánh Đức

0968 168 28

Dự kiến Xemina bộ môn: Tháng 9/2020

 

11

Dương Văn Cường            (2016-2020)

Dạy học nghề cắt gọt kim loại theo tiếp cận trải nghiệm cho sinh viên Cao đẳng nghề

TS Nguyễn Tiến Long

PGS. Thái Thế Hùng

0914 256 097

Dự kiến Xemina bộ môn: Tháng 9/2020

KHÓA 2017

12

Phan Chí Thành

(2017-2020)

Đánh giá NL sử dụng CNTT của GV trong dạy học trực tuyến

PGS. Ngô Tứ Thành

 

0947810999

Dự kiến bảo vệ cấp trường Tháng 10/2020

13

Nguyễn Thị Giang

(2017-2020)

Dạy học môn Công nghệ lớp 12 theo quan điểm sư phạm tương tác

TS. Vũ Thị Lan
GS. Nguyễn Xuân Lạc

0985489798

Đã xemina ở Bộ môn

14

Hồ Ngọc Tú

(2017-2021)

Giáo dục một số kĩ năng học tập gắn với công nghệ thông tin cho sinh viên Đại học sư phạm

TS. Vũ Thị Lan
PGS Đặng Thành Hưng

0975053906

Đã hoàn thành 03 chuyên đề

15

Dương Văn Toàn Ninh            (2017-2021)

Nghiên cứu ĐG KQ học tập SV CĐ nghề CN ô tô theo tiếp cận năng lực

PGS.Trần Khánh Đức

0915302279

Đã hoàn thành 03 chuyên đề

16

Phạm Hồng Hạnh  (2017-2021)

Dạy học hướng nghiên cứu và vận dụng trong dạy học ở bậc đại học

TS. Bùi Thị Thúy Hằng
GS  Nguyễn Xuân Lạc

0982100990

Đã hoàn thành 03 chuyên đề

17

Nguyễn Thị Hằng

(2017-2021)

Dạy học kết hợp ngành điện kỹ thuật tại các trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam

PGS. Thái Thế Hùng

TS Lê Thanh Nhu

0973449929

Đã hoàn thành 03 chuyên đề

18

Hoàng Thị Hồng

(2017-2021)

Phát triển CTĐT ngành Điện CN theo hướng tiếp cận  CDIO bậc ĐH

TS. Nguyễn Tiến Long
PGS.Phạm Văn Bình

0916754368

Đã hoàn thành 03 chuyên đề

KHÓA 2018

19

Đỗ Thị Minh Trang (2018-2021)

Tiếp cận đa văn hóa trong dạy học chuyên ngành Kỹ thuật trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

TS. Ngyễn Tiến Long

PGS. Phạm Văn Sơn

 

0944680518

 

KHÓA 2020

20

Đinh Thị Mỹ Hạnh  (2020-2023)

Ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ dạy học cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin

PGS. Ngô Tứ Thành

0944680518

 

21

Đặng Ngọc Tuấn (2020-2023)

Đánh giá kết quả học tập  môn tin học bậc trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực"

PGS. Ngô Tứ Thành

0912589110

 

22

Lê Huy Cường

(2020-2023)

Dạy học bằng Trò chơi số và vận dụng trong chương trình đào tạo công nghệ  giáo dục

TS. Nguyễn Thị Hương Giang

GS. Nguyễn Xuân Lạc

0912265004

 

23

Trương Việt Phúc (2020-2023)

Dạy học phần chuyên ngành kỹ thuật theo tiếp cận năng lực trong đào tạo khối ngành công nghệ-kỹ thuật ở các trường đại học Công an nhân dân

PGS. Trần Khánh Đức