Giới thiệu chung

Trải qua hơn 11 năm phát triển và trưởng thành, khoa Sư phạm kỹ thuật đã có một đội ngũ cựu sinh viên đông đảo với hơn 400 cử nhân khoa học Sư phạm kỹ thuật.

Cựu sinh viên khoa SPKT hiện nay đã trưởng thành và công tác tại nhiều lĩnh vực khác nhau như cán bộ giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề; các cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan, doanh nghiệp...

Khoa Sư phạm kỹ thuật luôn luôn lắng nghe, dõi theo những bước đi trưởng thành của những bạn cựu sinh viên. Những thành đạt của cựu sinh viên Sư phạm kỹ thuật luôn là niềm tự hào của Khoa.