Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Văn phòng Viện Sư Phạm Kỹ Thuật:

PGS.TS. Lê Hiếu Học

Viện trưởng

Phone: +84-24 38681432

Email: hoc.lehieu@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. NGUYỄN TIẾN LONG

Phó Viện trưởng

Phone: 0918 953535

Email: long.nguyentien@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Thị Hương Giang

Phó Viện trưởng

Phone: 024 38682451

Email: giang.nguyenthihuong@hust.edu.vn

Chi tiết

Ths. Hà Thị Lệ Hiền

Giáo vụ Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu khoa học

Phone: Phone: +84-24 38681432

Email: hien.hathile@hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. Trần Thị Phương Liên

Giáo vụ Đại học, Sau đại học và Kế toán

Phone: +84-24 38681432

Email: lien.tranthiphuong@hust.edu.vn

Chi tiết