Giới thiệu chung

 Viện Trưởng 

PGS. TS. Thái Thế Hùng

 

Phó viện  trưởng

TS. Nguyễn Tiến Long

 

Phó viện trưởng

TS. Nguyễn Thị Hương Giang

 

Các giảng viên

PGS. TS. Thái Thế Hùng

PGS.TS. Trần Khánh Đức

TS. Nguyễn Thị Hương Giang

TS. Nguyễn Tiến Long

TS. Bùi Thị Thúy Hằng

ThS. Bùi Ngọc Sơn

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

PGS. TS. Ngô Tứ Thành.

TS. Phạm Văn Trường

TS. Lê Huy Tùng

TS. Nguyễn Đắc Trung

TS. Vũ Thị Lan

ThS. Phạm Hồng Hạnh

 

Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm/ thực hành

 ThS. Đặng Thu Hương

 

Cán bộ thỉnh giảng

TS. Nguyễn Trung Sơn

PGS. TS. Trần Việt Dũng

TS. Lê Thanh Nhu

PGS. TS. Nguyễn Khang

GS. TS. NGND. Nguyễn Xuân Lạc

PGS. TS. Nguyễn Đức Trí

PGS. TS. Nguyễn Tiến Đạt

PGS. TS. Ngô Trần Ái

TS. Nguyễn Thị Kim Quý

 

 

Ban cố vấn

PGS. Lương Duyên Bình

PGS. TS. Nguyễn Trọng Bình

 

Giáo vụ khoa

ThS. Hà Lệ Hiền

Ths. Nguyễn Thị Hương Liên

 

Thư ký khoa 

Cô Hà Lệ Hiền