Truy cập nội dung luôn
Quay lại

ThS. Trần Thị Phương Liên

Thông tin cán bộ

ThS. Trần Thị Phương Liên

Ảnh

Chuyên viên, Kế toán

Phòng: 402-D5

Phone: +84-24 38681432

Fax: +84-24 38681432

Email: lien.tranthiphuong@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo

  • 2015: Thạc sĩ, Kế toán doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
  • 2012: Cử nhân , Kế toán doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Quá trình công tác

  • 2012- đến nay: Chuyên viên văn phòng – Kế toán, Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội