Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Thông báo về hội nghị SVNCKH lần thứ 39 (2021-2022)

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 39 (2021-2022)

Viện Sư phạm Kỹ thuật trân trọng thông báo thông tin hội nghị SV NCKH lần thứ 39 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhóm nghiên cứu sinh viên nào có nhu cầu tham gia hội nghị vui lòng đăng ký với giáo viên hướng dẫn đề tài trước 16:00 ngày 25/05/2022.  Viện Sư phạm Kỹ thuật sẽ tổng hợp danh sách đề tài đăng ký và thông báo về lịch phản biện tại hội đồng sau đó theo lịch trình dưới đây. 

Trân trọng