Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Kế hoạch Thực hành nghề cơ bản học kì 20162

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

        VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Hà nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

VỀ KẾ HOẠCH ĐI THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG

-         Thực hành nghề cơ bản

  

Thời gian: 4 tuần, Từ tuần 42 (29.5.2017) đến tuần 45 (31.6.2017)

 

Địa điểm: Sinh viên đăng ký 1 trong 2 phương án sau đây.

Phương án 1: Sinh viên tự liên hệ địa điểm.

Phương án 2: Những sinh viên không tự liên hệ sẽ đi theo nơi Viện SPKT liên hệ

 Thời gian đăng ký địa điểm đi Thực tập trước ngày 31.3.2017, tại VP Viện D5 402.

 Nội dung: Theo đề cương của môn học (xem chi tiết trên website http://spkt-bkhn.edu.vn/moodle )

 

Tuần 40 (22.5.2017) sẽ họp để hướng dẫn cụ thể các thủ tục đi Thực tập và làm báo cáo Thực tập tại Văn phòng Viện.

 

                                                VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT