Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Hỗ trợ đăng ký học tập Offline

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

      Viện Sư phạm kĩ thuật

 

Hỗ trợ đăng ký học tập Offline

 

Viện SPKT hỗ trợ sinh viên đăng ký học tập Offline bằng hình thức gửi email, cụ thể như sau:

 • Sinh viên sử dụng email trường của cá nhân để viết thư.
 • Tiêu đề thư: Hỗ trợ đăng kí học tập Offline học kì.....
 • Nội dung thư:
  • Ghi rõ Họ và Tên,
  • Mã số sinh viên
  • Môn học cần hỗ trợ đăng kí
  • Mã lớp cần đăng kí
 • Thư gửi tới địa chỉ Viện SPKT: sepd@hust.edu.vn

Lưu ý: Mỗi lớp đầy chỉ nhận thêm tối đa 5 SV, nếu vượt quá số lượng này, các em vui lòng chọn mã lớp khác.

Trân trọng thông báo!